Skip to content

SIT Don Yor 11 Oct 2021

วรารัตน์ คำหวาน นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ร่วมกับ สุนทรี สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แมลงวันผลไม้
ต.​ ดอนยอ 11 ต.ค. 2564