Skip to content

SIT Khao Pra (27 Jan 2022)

วณิช ลิ่มโอภาสมณี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคแมลงวันผลไม้ และ มงคล ดีศิลป์แพทย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการตรอกนองโมเดล และการดักแมลงวันด้วยน้ำยา ภายใต้การให้ความอนุเคราะห์อบรมให้ความรู้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครนายก ตามคำเชิญของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก

เขาพระ นครนายก 27 ม.ค.​ 2565