Skip to content

Prachinburi Cesium-137 (Mar 2023)

บทความนี้เป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์เกี่ยวกับต้นกำเนิดรังสีซีเซียม-137 ที่ปราจีนบุรีเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่อ้างอิงจากตัวเลขข้อมูลจริง
ร่วมกันจัดทำโดยนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

อ่านเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซีเซียม-137 ได้ที่หน้านี้

คำถามและคำตอบ (Q&A)

[ไฟล์รายละเอียดการคำนวณและเอกสารอ้างอิง (pdf)]

created: 21 Mar 2023
updated: 23 Mar 2023